Nova licitació del CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA: Acord Marc-Homologació d’empreses d’obres de renovació de cuines i mejadors als centres educatius del CEB, per 16,00 M€. Lliurament: 12/06/2020
18 de mayo de 2020
Nueva licitación de la DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA: Conservación de la Red de Alta Capacidad, por 67,43 M€. Entrega: 15/06/2020.
20 de mayo de 2020