Nova licitació de l’AJUNTAMENT DE TORTOSA (TARRAGONA): Urbanització de les obres no finalitzades de la Plaça de la Catedral, per 1,49 M€. Lliurament: 07/07/2020
19 de junio de 2020
Nova licitació de l’ENS D’ABASTAMENT DEL TER-LLOBREGAT (ATL): Renovació d’un dipòsit per a salmorres en EDR ETAP Llobregat, per 1,84 M€. Lliurament: 15/07/2020
22 de junio de 2020